Libochovanští na Jarmarku venkova.Zdroj: archiv„Další místa se nevyhlašovala, a tak jsme se všemi ostatními bramboroví. Vynaloženého úsilí nelitujeme,“ říká starostka Libochovan Miroslava Vencláková.

„Díky krajskému vítězství můžeme podat žádost o dotace a získat do rozpočtu pěkné peníze z dotačních titulů - Programu obnovy a rozvoje venkova ministerstva pro místní rozvoj a krajského Programu obnovy venkova, které jsou určeny pouze pro vítěze.“

Libochovany získaly zlatou stuhu v krajské Vesnici roku díky přístupu k rozvoji obce v oblastech záchrany kulturního dědictví, podpory mládeže, spolkového života a životního prostředí.

Jaroslav Balvín