Při této mši svaté se světí oheň a svíce (paškál), čtou se biblické pasáže o dějinách vykoupení, rozeznívají se zvony i hudba, světí se voda a uděluje svátost křtu čekatelům (katechumenům). Věřící se shromáždili v biskupské rezidenci, kde biskup Stanislav Přibyl zažehl plamínek na svíci (paškál) a poté se všichni odebrali do katedrály, kde probíhal velikonoční obřad.