Téma Bible se v minulém týdnu stalo ústředním tématem Aliančního týdne modliteb, kdy v Litoměřicích probíhaly společné ekumenické bohoslužby, na nichž se setkávali věřící jednotlivých protestantských církví při společných modlitbách.

Alianční týden modliteb každoročně pořádá Česká Evangeliální Aliance.

Neděle - Svobodný evangelický sbor, Tylova 16

Pondělí - Českobratrská církev evangelická, Roosveltova 7

Úterý - Církev československá husitská, Alšova 14

Středa - Evangelická církev metodistická, Sládkova 8

Čtvrtek - Bratrská jednota baptistů, Bethel – Pražská 14

Pátek - Církev adventistů sedmého dne, Máchova 16

Sobota - Katolická církev, Dómské náměstí

Jan Matoušek, kazatel Církve adventistů sedmého dne pro Litoměřice, Roudnici nad Labem a Ústí nad Labem, ke společným modlitebním shromážděním říká: „Ráz modlitebního shromáždění včetně liturgie určuje zástupce domácí církve. Tímto mohou být všichni účastníci shromáždění jenom obohaceni.“

V čem jsou pro vás tato setkání důležitá?

Pro mne je nejdůležitější možnost vidět, jakým způsobem funguje setkávání a liturgický ráz bohoslužeb u jednotlivých církví. To, abychom nebyli ve vlastní ulitě. Základ Bible a učení Ježíše Krista je stejný a my jako jednotlivé církve se lišíme jen v odlišnostech, v určitých důrazech. Nevnímám to jako konkurenční boj, ale jako možné obohacení nás samotných. Tím, že se setkáváme z jinými bratry a sestrami, je pro nás povzbuzující vidět, že i v jiných církvích Pán Bůh mocně působí a že můžeme společně sdílet svoji víru.

Kde pro vás bylo toto setkání nejpříjemnější?

Já osobně jsem se velmi dobře cítil u Českobratrské církve evangelické, kde mě zasáhlo kázání, které měla sestra Brodská. Mohl jsem si uvědomit některé věci a ve vztahu k Pánu Bohu mě to osobně posunulo. Velmi objevné pro mě bylo i setkání věřících v Církvi československé husitské v Ústí nad Labem, kde ke mně promluvila jejich liturgie – způsob, jakým se tam komunikuje i s nevěřícími a jak to tam probíhá.

Jaký je mezi věřícími o společná modlitební shromáždění zájem?

Většinou se na nich schází kolem třiceti až čtyřiceti lidí.

V čem bude odlišný dnešní program?

Každá z církví má například svoji specifickou skladbu písní. Ty, které používají jiné církve, my nepoužíváme. S tím souvisí i moderování, během něhož tu nezaznívají klasické zpěvy jako jinde. Ve svém kázání jsem se dnes přidržel toho, co předepsala Česká Evangeliální Aliance a zvolil jsem způsob lectio divina, což je způsob studia Bible. Abych ale nepoučoval, chci se spíš zaměřit na to, jakým způsobem se lze k Bibli postavit a který ze způsobů je pro člověka, který se chce setkat s Bohem, asi nejideálnější.