Společnost Agro Jesenice, která vepřín zamýšlela vybudovat na místě současného, už nefunkčního zemědělského areálu, od plánů nadobro ustoupila. V budoucnu by v lokalitě mohly vyrůst rodinné domy. Má to ale svá úskalí a rozhodně to nebude hned. 

Nevůle obyvatel Budyňska, a také připomínky města v podobě technických požadavků na zamýšlenou stavbu, které posuzovatel dokumentace vlivů na životní prostředí (EIA) musel vzít na vědomí a zapracovat je do projektu, přiměly investora kvůli nárůstu nákladů od plánů ustoupit. 

Občanská iniciativa obyvatel z Vrbky zástupci investora zároveň navrhla, aby v místě, kde prasečák zamýšlel, raději postavil domy pro rodinné bydlení. S nápadem poté zástupce investora oslovil vedení města, zda by bylo ochotné začít pracovat na změně územního plánu. 

Jak uvedl starosta Budyně nad Ohří Petr Medáček, zastupitelstvo města je této myšlence nakloněné. „Jsme nyní ve fázi změny územního plánu, kdy je požádáno o změnu využití plochy. Není to ale otázka dnů či týdnů, je to záležitost na mnoho měsíců,“ vysvětlil starosta. 

Až bude změna do územního plánu zapracována, bude možné začít řešit projekt a případné dělení parcel. „Zatím není jasné, kolik parcel tam bude. Jejich počet se bude odvíjet od toho, o jaký standard bude mít investor zájem,“ doplnil Medáček. Samotné výstavbě, pokud k ní nakonec dojde, bude předcházet fáze, kdy bude nutné řešit nutnou infrastrukturu, například inženýrské sítě a dopravní obslužnost v podobě přístupových komunikací k pozemkům. 

Plány na výstavbu rodinných domů těší iniciativu Občané pro lepší Budyňsko, která se proti zamýšlenému prasečáku ostře vymezovala. „Jsme rádi, že se nám s využitím práce mnoha osob podařilo tento záměr zastavit. Tato změna je skvělou zprávou i pro ekonomiku obce, neboť noví obyvatelé představují ve svém důsledku navýšení příjmů pro obec. Z problému, který by život na Budyňsku značně zhoršil, se rodí něco, co přinese prostředky do rozpočtu obce, co nezhorší životní prostředí na Budyňsku a co bude ve svém důsledku výhodné pro region v celé řadě aspektů,“ komentoval člen iniciativy Miloš Jirsa z Vrbky. 

Obavy zněly i z lázní

Lidé ve vesničce vzdálené zhruba 1,5 kilometrů jihovýchodně od Budyně se o záměru vybudovat velkokapacitní vepřín dozvěděli loni v květnu a plány na chov více než šesti tisíc kusů vepřů na výkrm a dochov je vyděsily. Obávali se především zápachu, hlukové i dopravní zátěže, kontaminace spodních vod či snížení ceny svých nemovitostí. Kromě písemných vyjádření k záměru iniciovali také petici, pod kterou své podpisy připojilo 410 lidí nejen z Vrbky, ale i nejbližšího okolí. 

Plány na vepřín odmítalo rovněž vedení nedalekých Lázní Mšené. Mělo obavy, že provoz může mít vliv na přírodní památku Slatiniště, které se nachází zhruba kilometr od Vrbky. Lokalita je totiž zdrojem slatinného peloidu, který lázně využívají k léčebným účelům.