Postupně projednává všechny náležitosti nutné ke zdárnému provedení oprav. Vedení města věří, že i přes nedostatky, které nyní na dva roky zavřeném koupališti jsou, by se areál mohl lidem otevřít v příští sezoně.

„Současný stav je velice žalostný. Některé věci jsou zcela mimo provoz, některé byly ukradeny. V první řadě musíme zjistit rozpočet na stavební práce a nejpozději do konce února dokončit projektovou dokumentaci. Po výběrovém řízení na zhotovitele oprav je pak potřeba nejpozději v průběhu března dubna začít. Práce dle odhadů zaberou zhruba tři měsíce," sdělil starosta města Milan Dian.

Jasné již nyní je, že příští sezona by proběhla v provizorních podmínkách, co se týče zázemí. Návštěvníkům koupaliště by byly k dispozici pronajaté buňky, které by sloužily jako sociální zařízení.

„Pokud se chceme příští rok v Lovosicích koupat, budeme muset toto překousnout. Výstavba sociálního zařízení by proběhla po ukončení sezony. Projektová dokumentace bude připravena, neboť je zpracovávána současně s projektem na stavební úpravy," upřesnil Vladimír Šuma, místostarosta města.

Poslední kontroly kvality vody prokázaly nutnost odstranit z ní mangan a železo. Další kontroly budou nadále probíhat tak, aby bylo možné vodu vyčistit do požadované kvality. Nutné je také vypořádat se s úniky vody, na základě měření šlo v říjnu 2013 o 103 kubíky denně.

Na první koordinační schůzce zazněly i další nápady. „Jedním z nich byla třeba provozní doba už od půlky května až do konce září s využitím ohřevu vody z Lovochemie. Dále chceme zakoupit novou klouzačku, zasypat malý bazén s dvěma dráhami a ve velkém bazénu určitě zmodernizovat plavecké dráhy, pořídit nové chromové skokánky do vody a v budoucnu zde třeba i pořádat plavecké závody," zmínil některé z nich starosta Milan Dian.

Podle současných odhadů by oprava koupaliště měla stát zhruba 7 milionů korun. Mimo provoz je areál nedaleko řeky Labe od povodní v červnu 2013.