Velkou spalovnu komunálního odpadu by společnost ČEZ v roce 2024 ráda viděla na katastru Horních Počapel na Mělnicku. Tedy na okraji Středočeského kraje. Její vliv by však mohl dopadnout i na kraj Ústecký, nejvíc na okres Litoměřice.

Takzvaná ZEVO Mělník by spalováním odpadu vyráběla elektrickou a tepelnou energii. Nyní mohou obce, organizace i občané připomínkovat v takzvaném procesu EIA její dopad na životní prostředí. Učinilo tak už město Štětí. Z předložené dokumentace projektu nevyplynul negativní vliv pro město ani jeho obyvatele.

„Z tohoto důvodu pouze požadujeme v dalších fázích přípravy záměru dodržet řešení a technologie popsané v dokumentaci, zejména způsobu dopravy a vlivu na ovzduší,“ řekl starosta města Tomáš Ryšánek. Štětí dále požaduje, aby zařízení spalovalo přednostně odpad vzniklý v nejbližším okolí, a podmiňuje jeho realizaci výstavbou potřebné dopravní infrastruktury.

I město Roudnice vidí hlavní problém projektu v logistice dopravy odpadů do spalovny a odvozu strusky a popílku na místo jeho dalšího zpracování nebo uložení. „Požadujeme a jsme přesvědčeni o správnosti řešení dopravy materiálu železniční dopravou, neboť Horní Počaply leží na trati Praha Ústí,“ tlumočil stanovisko roudnického úřadu mluvčí města Jan Vancl.

Nejen doprava, ale i ohrožení životního prostředí trápí aktivisty. Především ty z hornopočapelské Ekozahrady pod věží a Arniky. „Ve hře je budoucnost a životní prostředí lidí, kteří žijí v okolí,“ uvedl Jindřich Petrlík ze spolku Arnika.

Dopad na ně podle něj nebyl důkladně zhodnocen. „ČEZ přichází s virtuálním projektem a chce volnou ruku pro výstavbu provozu, u kterého v tuto chvíli nikdo s jistotou neví, jak bude vypadat a fungovat. Ve spalovně nebezpečných odpadů v Lysé nad Labem například použili neodzkoušenou technologii pro zachycování dioxinů a důsledkem byla závažná havárie v dubnu 2013,“ varoval Petrlík.

Petici iniciovanou oběma spolky s názvem Stop spalovně Mělník lze podepsat i v okresu Litoměřice. Archy jsou například v roudnické cukrárně Siesta na Karlově náměstí.

„Nějaké podpisy se už sešly. Lidé si ke spalovně mohou informaci přečíst na plakátu přímo na výloze,“ uvedla Zuzana Šťastná z cukrárny s tím, že však má tento týden zavřeno. Otevřeno mají ale v Café Bar Giraffe v ulici Karla Jeřábka, kde rovněž mají informace a petiční archy. „Jsou tam nějaké podpisy,“ potvrdila Michaela Nebeská z baru.

Ve Štětí sbírají podpisy v papírnictví v Krátké ulici. Petiční stánek stál minulou sobotu i na Mírovém náměstí ve Štětí a bude tu i 10. března od 9 do 12 hodin. Další podpisová místa v okrese jsou v hospodě U Petráčků a školce v Libkovicích pod Řípem, obchodu s potravinami v Kostomlatech pod Řípem, na obecním úřadu v Bechlíně a Restauraci na Koreji v Hněvicích.

Zastánci projekt chválí jako řešení nerudovské otázky „kam s ním“ v době, kdy začne platit zákaz skládkování komunálního odpadu. Středočeské hejtmanství je jednoznačně pro. „V konečném výsledku by měl mít na životní prostředí příznivý vliv,“ zhodnotil projekt náměstek hejtmanky Miloš Petera.

Podle ČEZ spalovna pomůže se snížením objemu skládkového odpadu, výrobou energie částečně nahradí hnědouhelné bloky.

8. března od 16 hodin se v mělnickém kulturním centru koná veřejné projednání záměru. Lidé zde mohou vznášet své připomínky.