Návštěvníci měli možnost zapojit se do výroby ručního papíru, pomlázek, malování kraslic, pletení z proutí či výroby dekorací z kukuřičného šustí. S ukázkami a radou přispělo několik mistrů různých oborů.

Velikonoce si připomněli minulou neděli při tvořivých dílnách také účastníci akcí v Kyškovicích a v Rovném.

Ač včerejší počasí připomínalo spíše Vánoce, nic to nezmění na příjemné atmosféře v interiéru zámku Ploskovice, kde od dneška do neděle proběhne výstava prací členů Klub šikovných rukou litoměřického regionu. Ti představí malované a drátkované kraslice, perníčky, háčkované a paličkované výrobky, keramiku, dřevěné předměty, šperky, sušené vazby nebo pomlázky.

Dnes od 10 do 17 hodin také proběhne v multifunkčním prostoru OKA-MŽIK litoměřické Diakonie velikonoční jarmark s výrobky klientů chráněných dílen a dalších tvořivých lidí z regionu.

Velikonoční atmosféru mohou nasát návštěvníci v sobotu 4. dubna v Úštěku při tradičním, v Česku největším velikonočním jarmarku. Centrum města zaplní stánky s výrobky a ukázkami tvorby na sto padesát řemeslníků. Od 9 do 18 hodin pobyt návštěvníkům zpříjemní řada pouličních umělců.

„Ulicemi se vydá selský průvod a také kejklíři a dívčí šupostra, která chlapy vyšlehá se zárukou. Vyhrávat bude flašinetář, Staročeská kapela, folklorní soubor Špalíček, cimbálovka Studánka s tanečníky či dětský pěvecký soubor Zvoneček. K vidění budou ukázky malování kraslic, pletení pomlázek, uskuteční se i soutěž o nejhezčí kraslici," říká Libor Uhlík, hlavní organizátor jarmarku.

Při jarmarku jsou v Úštěku tradičně otevřeny všechny kulturní stánky kulturní dům s loutkovým divadlem, kostel sv. Petra a Pavla, fara s velikonoční výstavou, šatlava, čertovské sklepení, rybí svět či Galerie U brány se současnou výstavou malířky B. Saudkové. Návštěvníci ochutnají velikonoční dobroty včetně pravé selské zabíjačky.

Velikonoce přivítají 4. dubna od 14 do 17 hodin i lidé na Hlinné. Obecní úřad a Okrašlovací spolek připravily slavnost v rámci projektu Na Hlinné to žije. Představeny budou kraslice, velikonoční dekorace, výrobky lidových řemesel, jarní mláďata a lidové zvyky. V 15 hodin zahraje soubor Mladivadlo představení Pověsti a písně Litoměřicka.