Na Zelený čtvrtek (2. dubna) se setká s kněžími působícími v litoměřické diecézi. Slavnostní mše svatá Missa chrismatis, při níž kněží obnoví svoje kněžské závazky a biskup požehná posvátné oleje, začíná v katedrále v 9 hodin, vzpomínka na Poslední večeři Páně s obřadem mytí nohou v 18 hodin.

Na Velký pátek povede od 10 hodin pobožnost křížové cesty v barokním poutním areálu Kalvárie v obci Ostré u Úštěka a od 18.00 hodin velkopáteční obřady v katedrále.

Obřady velikonoční vigilie budou na Bílou sobotu zahájeny ve 21 hodin na nádvoří biskupské rezidence a pokračovat budou v katedrále. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně s žehnáním velikonočních pokrmů začíná na Boží hod velikonoční v 10 hodin.

Zelený čtvrtek 
(2. dubna)
Od 9.00 hodin Missa chrismatis v litoměřické katedrále sv. Štěpána, od 18.00 hodin Coena Domini s obřadem umývání nohou.

Velký pátek 
(3. dubna)
Od 10.00 hodin putování čtrnácti zastaveními na křížové cestě v barokním poutním areálu Kalvárie na Ostrém u Úštěka, od 18.00 hodin velkopáteční obřady v litoměřické katedrále sv. Štěpána.

Bílá sobota 
(4. dubna)
Obřady velikonoční vigilie budou zahájeny ve 21 hodin na nádvoří biskupské rezidence a pokračovat budou v katedrále sv. Štěpána.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Boží hod velikonoční (5. dubna) Od 10.00 hodin slavnost Zmrtvýchvstání Páně v litoměřické katedrále sv. Štěpána. Po mši následuje požehnání velikonočních pokrmů.