Velemín je v zásobování obyvatel pitnou vodou tak trochu výjimkou. Jako jedno z mála sídel na Litoměřicku jim dodává vodu z vlastních zdrojů, upravenou z pramenišť v okolí Milešovky a jímanou ve vodojemech. Podobně se stará i o čištění splaškové vody. Díky tomu odběratelé platí výrazně nižší poplatky - vodné 35 Kč a stočné 15 Kč za kubík.

„Dodávku pitné vody jsme dosud nemuseli omezovat ani v době sucha, ale jsme opatrní a myslíme na ještě horší časy. Navíc očekáváme v našich katastrech výstavbu dalších rodinných domků a budování nového domova pro seniory, který nahradí kapacitu dosluhujícího zařízení v Milešově. Ten by měl ročně spotřebovat zhruba 3 000 kubíků vody,“ popsal starosta Velemína Petr Křivánek. „Pro zajištění rezervy pitné vody jsme nechali provést dva hluboké vrty, jeden ve Velemíně s roční vydatností až 50 tisíc kubíků, druhý v Dobkovičkách. V příštím roce tyto náhradní zdroje napojíme k naší vodovodní síti,“ dodal.

S mým synkem Tomáškem se vůbec nestydíme. Syn to bere jako hru "na piráty" a já vím, že alespoň takhle částečně chráníme sebe, své nejbližší a své okolí. Nestyďme se a chraňme se, napsala do redakce Marcela Červená
Litoměřičané, nestyďte se nosit roušky. Pošlete nám fotku

Dodávku vody pro obyvatele z většiny 13 místních částí zajišťuje příspěvková organizace obce. Vodovod funguje ve větších obcích, v těch malých se čerpá voda ze studní.

Velemínští jsou nezávislí i v likvidaci splaškové vody. Od loňska mají rozpracované dvě historicky nejnákladnější vodohospodářské stavby. „Po dlouhých letech se nám podařilo začít další etapu budování splaškové kanalizace v Milešově a výstavbu kanalizace a čistírny odpadních vod v Dobkovičkách. Náklady přesahují 50 milionů korun. Obě akce ukončíme letos,“ přiblížil místostarosta Petr Janda.

Vodovod a kanalizaci podle něj nelze postavit ve všech místních částech. „Například v Kletečné se podařilo vybudovat devět domovních čistíren za aktivní účasti obyvatel, kteří jednali nejen na našem úřadu, ale také se samotným zhotovitelem,“ doplnil Janda.

Fotbal ilustrační, sport ilustrační, kam za sportem ilustrační
STOP! Soutěže jsou anulované téměř všude. Sport krvácí, malou naději živí fotbal

Obce na Litoměřicku se snaží obnovit nebo založit nové vodní nádrže, které zadrží vodu v krajině. Týká se to především Podřipska, které trpí dlouhodobým srážkovým deficitem. Například obec Straškov Vodochody upravila prameniště největšího regionálního potoka Čepel a opravila hráz nedalekého rybníku. Podobnou akci realizovaly Horní Beřkovice.

„Po několika letech příprav je na dobré cestě výstavba vodní nádrže pod prameništěm Vražkovského potoka. Akce je zahrnutá do projektu pozemkových úprav. Rozlohu bude mít zhruba dva hektary a je to dosud jediná vodní plocha v našem katastru,“ prozradila starostka Vražkova Jaroslava Smetanová.

Opravili hráze

Před dvěma lety nechala obec Křešice opravit hráze a vyčistit dno nádrže v Zahořanech. Ta je součástí klidové zóny a při hrozbě jarního rozlití Lučního potoka může akumulovat část vody, která v minulosti několikrát zatopila část obce. Křešičtí hasiči pravidelně nacvičují stavbu protipovodňových zábran podél Labe, ale loni v létě při extrémním suchu pravidelně zásobovali cisternou pitnou vodou obyvatele místní části Sedlec. „Je to jedna z našich nejmenších obcí, realizace vodovodu by zde byla komplikovaná a vzhledem k malému počtu obyvatel finančně velmi náročná,“ uvedl starosta Michal Mančal.

I v Litoměřicích se zavřely některé obchody
OBRAZEM: I v Litoměřicích se zavřely některé obchody