Právě ty se mají dočkat lepšího komfortu, od kanalizace a vodovodu přes veřejné osvětlení až k revitalizaci zámeckého parku nebo vybudování víceúčelového sportovního areálu u základní školy.

„Jsme v období, kdy končí současné programovací období pro dotace z ROP Severozápad a zároveň nevíme, jaké podmínky budou pro nové období," konstatoval velemínský starosta Jiří Skalický. „V rámci současného dotačního programu jsme vypracovali pět obsáhlých projektových dokumentací a získali na ně dotace."

Ovšem kdy se budou skutečně realizovat, není jasné. „Je to ovlivněno nejistotou a nelze konstatovat, zda dotaci na daný projekt získáme a případně kdy ji získáme," uvedl Skalický. „Dotace získáváme prostřednictvím svazku obcí Integro. Patříme k těm aktivnějším. Podali jsme dvanáct žádostí do různých fází. Někdy projekt byl do územního rozhodnutí, někdy do stavebního povolení."

Podle starosty je vyprojektováno pět vodohospodářských staveb kanalizace s čističkou odpadních vod, vodovody. „Dále čekáme na vybudování záchytného protipovodňového poldru v katastru Velemína. Chceme revitalizovat zámecký park v Milešově," nastínil plány Skalický.

„Máme tři projektové dokumentace na veřejné osvětlení, rekonstrukci Milešova, Bílinky a části Dobkoviček. Také chceme vybudovat cyklostezku mezi Velemínem a Milešovem, obnovit polní cesty, která dnes již neexistuje," vyjmenoval další projekty velemínský starosta. „V plánu je i vybudování víceúčelového sportoviště u základní školy. To je žádost do ROP Severozápad. Je to akce za 10 milionů korun."

„Vedle toho máme zpracovaný projekt na dostavbu a rekonstrukci obecního úřadu, dále opravu obecních komunikací," dodal Jiří Skalický, starosta Velemína.