Litoměřicko - První inverze se smogem letošní zimy na pár dní skončila, a to díky přílivu studené fronty. Chemické podniky v regionu ale znečišťují životní prostředí nepřetržitě. Vyplývá to z Integrovaného registru znečišťování (IRZ).

Sdružení Arnika sestavila každoroční žebříček největších znečišťovatelů v České republice. Na předních místech jsou za rok 2011 i průmyslové podniky z Litoměřicka, a to zejména Lovochemie a Mondi.

Právě Lovochemie je dlouhodobě uváděna jako největší znečišťovatel kvůli vypouštění látek nebezpečných pro vodní organismy. Letos si však chemička polepšila, skončila na druhém místě za Brněnskými vodárnami a kanalizacemi.

„Především je třeba říci, že výše uvedenou látkou je pouze zinek, který navíc nepochází z výroby společnosti Lovochemie, ale společnosti Glanzstoff Bohemia, která působí v areálu Lovochemie a využívá její čistírnu odpadních vod," reagovala mluvčí firmy Irena Vodičková a podotkla. „My s Arnikou každoročně nesouhlasíme."

Podle Vodičkové se obě společnosti problematice snižování obsahu zinku i dalších látek v odpadních vodách dlouhodobě věnují.

Ovšem tato slova byla zmíněna už v roce 2007, kdy se Lovochemie poprvé bránila zveřejněnému žebříčku Arniky. Po pěti letech k výrazné změně podle sdružení nedošlo.

Lovosická chemička však není jediná, která je vedena jako velký znečišťovatel. Za rok 2011 na osmém místě ve stejné kategorii skončilo Mondi Štětí.

Tato firma dále podle IRZ a žebříčku Arniky figuruje jako znečišťovatel, který poškozuje ozónovou vrstvu či nejvíce vypouští reprotoxického oxidu uhelnatého.