Místostarosta Jiří Řezníček sídliště osobně navštívil, aby se seznámil s aktuálním stavem lokality. Cílem bylo, ve spolupráci s odborem životního prostředí, především vytipovat vhodné místo pro zamýšlenou výstavbu nového rozšířeného polozapuštěného kontejnerového stanoviště tříděného odpadu.

(jv)