Noví radní o této možnosti v minulém týdnu hovořili s majitelem zámku Williamem Lobkowiczem.

„Pan kníže Lobkowicz se osobně setkal s novým vedením města. Shodli jsme se, že zámek by mohl skutečně sloužit kultuře, vzdělávání, turismu. Ze schůzky vzešlo, že by obě strany – jak majitel, tak město – byly ochotny spolupracovat,“ uvedl k věci místostarosta města Michal Cihla.

Podle jeho vyjádření budou radní teprve hledat možné formy spolupráce s majitelem, v jakém režimu lze zámek využít.