SVS vyčlenila ohnisko nákazy ve Vrbici v honitbě HS Sovice Mysliveckého spolku Sovice. Ochranné pásmo zahrnuje katastr Vrutice a Svářenice v honitbě HS Vrutická Blata Mysliveckého spolku Vrutická Blata.

Myslivců těchto honiteb se nyní pod hrozbou pokuty týká řada povinností včetně zákazu lovu zajíců. 

Tularemie
je akutní nebo chronické bakteriální onemocnění zajíců a hlodavců, ale i dalších volně žijících zvířat. K onemocnění je náchylný i člověk. Na přenosu nemoci se významně podílí klíšťata, která jsou příčinou šíření nemoci mezi jednotlivými druhy. V Česku je ročně hlášeno okolo 100 případů onemocnění lidí.

Díky své vysoké infekčnosti je F. tularensis zahrnována mezi možné biologické zbraně.

Onemocnění se u lidí vyskytuje v několika formách, které souvisí se způsobem nákazy (kožní cestou, vdechnutím, alimentární cestou). Společným znakem všech forem je horečka a celková slabost.

Zdroj: Wikipedia.org