Ta o svých plánech zatím nechce mluvit. Obává se, že by se stavba malé haly nemusela kvůli případným komplikacím uskutečnit.

Přitom jak Deník zjistil, úřady nejsou proti a záměr má podporu i ve Velemíně. Dokonce lovosický stavební úřad vydal územní rozhodnutí a stavební povolení. Výrobní hala totiž bude postavena v areálu bývalého zemědělského družstva. „V územním plánu obce je v této lokalitě s podobnými provozy počítáno. Navíc firma OGB už ve Velemíně působí v pronajatých prostorech. Půjdou jen do vlastního," komentoval projekt velemínský starosta Jiří Skalický.

Ten nic problematického ve výstavbě haly nevidí. „Máme v obci minimální podnikatelské plochy. Pro tento účel jsme vyčlenili areál bývalého zemědělského družstva a plochu rozšířili o dva hektary. Plocha je tedy v majetku obce. Postupně parcely rozprodáváme. Nyní v areálu působí již firma zabývající se dopravním značením,nyní tedy přibude firma specializující se na tvarování a úpravu plochého skla," sdělil bližší informace Skalický.

Podle starosty ve Velemíně vzniknou i nějaké pracovní příležitosti. „Nebude to velký provoz znečišťující ovzduší, nepočítá se s komínem. Proběhla všechna veřejná slyšení, vyjadřovali se ekologové."

S halou na úpatí CHKO České středohoří nemá problém ani litoměřická Správa CHKO. „Je to ve čtvrté zóně. Vyjadřovali jsme se jen ke vzhledu objektu. Jde o klasickou halu, požadavky jsou v našem stanovisku zahrnuty," uvedl vedoucí Správy CHKO Jaroslav Obermajer. „V červnu jsme vydali stanovisko, že k projektu nemáme námitky," sdělil vedoucí lovosického odboru životního prostředí František Budský.

O jaký jde projekt

Teplická firma OGB plánuje postavit v areálu bývalého zemědělského družstva ve Velemíně výrobní halu na úpravu a tvarování plochého skla s administrativním zázemím. Tabulové sklo bude do haly přivezeno, v hale bude upraveno podle požadavků odběratele a poté bude následovat balení a expedice. Doprava v obci by se podle starosty neměla výrazně zvýšit.