Na potrubí jsou napojeny zhruba tři stovky obyvatel. Na stavbu v příštím roce naváže obnova povrchů vozovky, rekonstrukce chodníků a výstavba parkovacích stání.

Litinové vodovodní řady pocházejí z let 1930 a 1952. Potrubí kanalizace je v provozu od roku 1930.