Nejprve proběhne rekapitulace stavu řešení deseti problémů, které vzešly z veřejného projednání v minulém roce. Následně dojde k hledání nových podnětů, které vnímají obyvatelé města jako nejzávažnější. Prioritní problémy a jejich možná řešení budou hledány například v oblastech kvalita bydlení, komunální služby a občanská vybavenost, sociální služby, zdravotní péče a život seniorů nebo kultura, volný čas, společenský život a rozvoj cestovního ruchu.

Zdravé město Štětí uvítá případné podněty nebo připomínky též prostřednictvím emailové zprávy na adrese zdravemesto@steti.cz.