Realizuje je firma RATE. Město se bude podílet po dokončení oprav na rekonstrukci vozovek a chodníků. Celá výměna rozvodného tepelného zařízení je rozdělena na 4 úseky. Aktuálně jsou předány úseky od ul. Radouňská po křižovatku s ul. 1. Máje. Zbývá úsek k obchvatové komunikaci (ul. Cihelná). Hotové úseky předala firma s vybouranými komunikacemi na úroveň pláně. Dalším krokem bude rekonstrukce inženýrských sítí firmami ČEZ a SčVK.

Aktuálně by firma SčVK měla pracovat na rekonstrukci kanalizace (ul. Radouňská až ul. Lukešova) po jednotlivých etapách od křižovatky ke křižovatce. Každá etapa bude trvat zhruba 14 dnů. Rekonstrukce firmy ČEZ začala v ulici Lukešova a také potrvá cca 14 dnů. Pak se firma bude přesouvat dle požadavků stavby. Poslední úsek (ul. Cihelná) by měl být předán do 17. září.