Asistent se podílí na prevenci kriminality v obci a na zajištění veřejného pořádku pod vedením strážníků městské policie. Přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlíží na dodržování čistoty na veřejných prostranstvích a komunikuje s obyvateli sociálně vyloučených lokalit.

O podrobnostech se zájemci dočtou na stránkách města.