Vedení obce je z podoby rekonstrukce rozčarované. Místním komplikuje život uzavírka vsi.

Splaškovou kanalizaci a čistírnu odpadních vod buduje obec od loňského podzimu. „Dosud byla v obci jen dešťovka,“ řekla starostka Dana Stránská. Náklady na stavbu jsou 39 milionů, z toho 12 milionů jde z rozpočtu obce, dalšími penězi přispěl Operační program Životní prostředí a Ústecký kraj.

Lidé z firmy Metrostav, která stavbu provádí, zároveň začínají pracovat na rekonstrukci vodovodu procházejícího obcí. „Stávající zásobní vodovodní řady byly postaveny v letech 1969 až 1973 a jsou už dožilé s narůstajícím počtem poruch,“ vysvětlil mluvčí SVS Mario Böhme. Oprava je jednou z letošních 23 staveb SVS v okrese celkem za 234,1 milionu korun.

Rekonstrukcí v intravilánu obce projde 618,5 metru vodovodu. Kromě toho SVS už po sklizni místních zemědělců začne opravovat vodovodní přivaděč z vodojemu Sedlec přes Slatinu dále na Libochovice v délce 1536 metrů. Všechny práce proběhnou bezvýkopovou metodou řízeného podvrtu i v pažené rýze.

To, že je vodovod v tristním stavu, potvrdila starostka Stránská. Byla by ale radši, kdyby SVS provedla kompletní rekonstrukci vodovodu. „Už od samotného začátku jsem tlačila vedení SVS k tomu, aby – když už bude rozkopaná celá ves – udělali rekonstrukci vodovodu v celé obci,“ zmínila.

„Takto se pouze zvýší průtok do Libochovic. Doufáme ale, že to zlepší i zásobování Slatiny vodou,“ dodala starostka.

Dopravní komplikace

Lidem se kvůli pracím během prázdnin výrazně zkomplikovala doprava. Silnice mezi Slatinou a Libochovicemi je totiž od 3. července do 31. srpna zcela uzavřena. Uzavírkou jsou dotčeny i autobusové linky 637 a 679 do Libochovic nebo přes ně, na nichž Dopravní společnost Ústeckého kraje zavedla výlukový řád.

Zastávka přímo ve Slatině je nyní na křižovatce na Sedlec, na zastávce Husova v Libochovicích vám nezastaví. Autobus, který vyráží v 15.33 z Litoměřic, jede do Libochovic přímo přes Radovesice, z města pod Házmburkem se pak vrací v 16.29 přes Slatinu a Černiv.

Slatinou často do kočičího útulku v Černivi projíždí Litoměřičanka Ludmila Černá, nyní bude muset volit jinou cestu. „Chybí mi pořádné značení informující o uzavírce Slatiny i dál od obce,“ svěřila se. Pokud tam nejedou na kole, mají problém i lidé z Černivi, kteří jsou do Slatiny zvyklí jezdit na nákup do večerky.

V obci hospodaří zemědělské družstvo ZS Slatina. Podle jeho ředitele havarijní stav vodovodu příliš nepociťovali, protože živočišnou výrobu družstvo zrušilo a spotřeba pro personál nebyla velká. „Kanalizaci vítáme, ale měla tu být už dřív,“ dodal ředitel Antonín Štech.

Pro lidi v obci nejsou výkopy a omezení nic příjemného, ale většina z nich podle starostky chápe nutnost akce vzhledem k ochraně životního prostředí. „Přes všechny komplikace, které musíme podstoupit, uděláme správný krok pro ochranu spodních vod, což je v dnešní době velmi významné,“ připomněla Stránská.

Kanalizace ve Slatině má být hotová na jaře, vodovod bude opraven zhruba o rok později, v květnu 2021.