„Nemáme ještě vyhráno, mrazíky nebo dokonce i sníh pamatuji ještě v květnu. Později může úrodu pokazit i krupobití," říká František Kratochvíl, ovocnář ZD Liběšice.

Středisko, které vede v Soběnicích, se může pochlubit řadou úspěchů. Až do konce dubna bude například prodávat loňská jablka, uskladněná v řízené atmosféře.

Zajímavá je i jeho zkušenost s využitím čmeláků k opylení květů ovocných dřevin. Ti jsou totiž při chladném počasí aktivnější než včely.

„Na opylení sadů si nemohu stěžovat. Kolem je řada včelařů. Když je však ošklivo a pupeny jsou rozkvetlé, potřebuji, aby včely  někdo zastoupil. Proto jsem stejně jako někteří kolegové na  Ploskovicku začal využívat služeb čmeláků. Technologie pochází z Holandska a čmeláčí matky dovážíme ze Slovenska," vysvětluje  ovocnář.

V okolí Soběnic už dokázali čmeláci  obsloužit rozkvetlé meruňky, sad s květy obsypanými třešněmi a v pondělí „nastoupí" na hrušňovou plantáž.