Prodej vánočních stromků mohou zkomplikovat vládní nařízení, což může být podle pěstitelů likvidační pro tuzemské zdroje. Ceny vánočních stromků by se ale oproti minulým letům neměly výrazně lišit.

V letošním roce mohou být pěstitelé stromů s úrodou poměrně spokojení. Na rozdíl od posledních několika let nebojovali s klimatickou nepřízní. „Letošní dostatek vláhy přírodě prospěl. Tedy i stromkům na plantážích a v lesních školkách,“ potvrzuje mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová.

Radovat se z vydařené sezóny je ale předčasné. V listopadu už musí stromky ze země ven, za jakých podmínek se budou prodávat, je ale nejasné. I jejich prodej by za současných podmínek, pokud se nezmění, hatila vládní opatření. „Stromy vytěžené v listopadu se musí prodat v prosinci. Pokud se neprodají, musí se vyhodit a vznikají obrovské ztráty,“ říká František Valdman, místopředseda Sdružení pěstitelů vánočních stromků. „Řešením nemůže být stromky letos nevytěžit,“ upozorňuje.

Stromky určené pro těžbu nelze totiž ve většině případů nechat na místě do další sezóny, brání tomu nároky na prostor a především sezónní výdělek, který prodej stromků pro pěstitele představuje. Musí se proto znovu objevit u hobbymarketů a na parkovištích obchodů. „Absence letošního prodeje vánočních stromků v normálním rozsahu by tak znamenala faktickou likvidaci celého tohoto oboru,“ domnívá se Valdman.

Pokud by čeští soukromí pěstitelé letos přišli o živobytí, domácnosti by to zřejmě nepocítily. Tuzemskou produkci by pravděpodobně zválcoval už nyní masivní dovoz méně kvalitních pichláčů zejména z Polska a Dánska. V ČR už dávno neplatí, že vánoční stromečky rostou v lesních školkách. Pro Lesy České republiky se jedná jen o okrajovou záležitost. „Dodáváme na trh minimum stromků, ročně jde asi o šest tisíc kusů,“ potvrzuje mluvčí státního podniku Jouklová. Zájemci o stromeček z lesa mají možnost se zeptat na nejbližší lesní správě. Jedná se o výřez, stromky nejsou ideálně rostlé, ale zase jsou výrazně levnější. Cena se pohybuje od 90 do 150 korun. Cena stromků z plantáží by letos měla být podobná té loňské. Za ten nejrozšířenější druh, dvoumetrovou jedli kavkazskou, zaplatíme okolo 900 korun.

S rušením adventních trhů si řada lidí také pokládá otázku, zda nebude muset měnit tradiční zvyky. „Obávám se, že letos nenajdu pěkné jmelí. Na trzích se prodává drobné barvené, já jsem si v Úštěku na jarmarku kupovala živé zelené. Ten se ale letos nemusí konat,“ obává se Markéta Chudá z Mostu.

Česání rostliny z lesního porostu je zakázané. „Pokud jde o lesy, podle lesního zákona je v nich sběr jmelí ze stojících stromů zakázán. Vlastník nebo správce lesa ale může udělit výjimku, ovšem pro trhače to není nic snadného,“ přibližuje mluvčí Lesů ČR Jouklová. „Pro jmelí je třeba vystoupat do korun stromů, k tomu musí žadatel předložit osvědčení o absolvování trhačského kurzu a tedy i bezeškodném lezení na strom bez použití kovových hrotů,“ doplňuje.