Například opravené postřikovače automatického závlahového systému v parku Václava Havla byly opět ukopnuty. Stejně tak neznámý pachatel úmyslně zničil vak, který byl nedávno instalován u jednoho z nově vysazených stromků.

K nově vysazeným stromům v ulici 5. května byly instalovány zavlažovací vaky. Díky speciální propustné vrstvě na spodní části se voda uvolňuje postupně až ke kořenům. Vaky se osvědčily a instalovány budou i na dalších místech.„Je to smutné,“ pozastavuje se nad chováním vandalů vedoucí odboru životního prostředí městského úřadu Pavel Gryndler, podle něhož tak přichází vniveč iniciativa města směřovaná k zintenzivnění péče o městskou zeleň v horkých letních dnech.

Prodloužena byla doba, kdy dochází k automatické závlaze travnatých ploch v parku Václava Havla, v Jiráskových sadech, na kruhovém objezdu na Kocandě, na Kapucínském náměstí a na Dómském pahorku.

Technické služby města Litoměřice navýšily směny pracovníků na 12 hodin. „Zaměřujeme se právě na městskou zeleň a kropení ulic, čímž zvlhčujeme vzduch a snižujeme prašnost,“ informoval ředitel TSM Ivo Elman.

Starosta Ladislav Chlupáč požádal v této souvislosti o pomoc i litoměřické dobrovolné hasiče.

Město dále připravuje projekty na využití dešťové vody. Kromě toho se chystá vyhloubit vrty, pomocí nichž zajistí automatické zavlažování například v okolí ulice Mezibraní. Zpracováván je i projekt na vyhloubení nového vrtu sloužícího pro potřeby koupaliště na Písečném ostrově.

Andrea Pěkná