Celkem proběhlo sedm kontrol a ve čtyřech případech bylo zjištěno porušení předpisů. Kontroly se zaměřily na doplňkový stánkový prodej občerstvení, upomínkových předmětů, ruční výrobu, poskytování hostinských služeb a služeb přívozu.

Nejčastěji prodejci neuváděli bezpečnostní informace a údaje o výrobci, dovozci nebo dodavateli. Dále řádně neoznačili zboží cenou, vydávali doklady o zakoupení bez povinných údajů a neinformovali o zákazu prodeje alkoholu osobám mladším 18 let.

Dvěma prodejcům byly uloženy pokuty v celkové hodnotě 1 500 Kč. S dalšími dvěma kontrolovanými bude zahájeno správní řízení.