Chybějící úsek betonové zdi nahradila bariéra 
z hlíny a pytlů. Ta ochránila průmyslový areál Lovochemie od velké vody. Avšak ještě letos by val mohla nahradit regulérní betonová zeď.

„Protipovodňová opatření jsou záležitostí Povodí Labe, my jsme jen pomáhali s pytlováním. Je to jejich stavba. Pouze jsme žádali s ostatními firmami, které jsou v chráněné oblasti, aby val Povodí nebouralo," řekl z vedení Lovochemie Vladislav Smrž. „Spíše bychom chtěli, aby Povodí postavilo standardní protipovodňovou betonovou zeď, která tam má stát."

STAVBA. Povodí Labe rozhodlo o rychlém vybudování protipovodňového valu, který nakonec uchránil průmyslový areál Lovochemie. Náklady se vyšplhaly řádově na miliony korun.„Momentálně řešíme situaci, co s tím dál. Jednáme s majitelem pozemku a s městem. Chceme val v současném stavu udržet co nejdéle, pokud by přišla další povodeň, abychom to nemuseli stavět znova," konstatoval Lukáš Landa 
z Povodí Labe. „Do té doby, než vyřešíme finální verzi dokončení protipovodňových opatření, chceme val zachovat."

Podle Landy jsou na stole dvě varianty řešení. „Vyhýbáme se současnému místu, máme náhradní variantu blíž k Modle. Domluvili jsme se 
s Povodím Ohře a my ten sporný pozemek obcházíme," řekl vedoucí střediska z Povodí Labe.

SOUČASNOST. Protipovodňový val zůstane u Lovochemie i nadále. Povodí Labe plánuje ještě letos vybudovat novou zeď, nebo stávající val zachovat jako protipovodňové opatření. „Celá stavba by mohla být dokončena ještě letos. Nyní probíhá na Ústeckém kraji stavební povolení, které by mělo nabýt právní moci. Pak vybereme stavební firmu. Tato varianta vznikla už před rokem."

Druhá varianta počítá se zachováním současného valu a jeho úpravou. „Jeho vybudování stálo řádově miliony korun. Určitě val zůstane do doby, než najdeme konečné řešení. Třeba vše překvalifikujeme a ponecháme ho tam, přestože je na cizím pozemku. Naši právníci zkoumají, co lze a nelze," nastínil plány Lukáš Landa.

„Zatím jsme vybudovali provizorní schodiště kvůli zaměstnancům Lovochemie, aby nemuseli chodit po silnici. Je to sice překážka, ale přijatelná."
„Nechceme, aby byl val zbourán, protože nyní má požadované vlastnosti. Nejsme ale vlastníci, jsme spíše uživatelé v chráněné oblasti," dodal Smrž z Lovochemie.