„Minulý rok jsme realizovali zahradu u nové mateřské školy. Hřiště je v hodnotě zhruba milionu korun. To byla podstatná investice za loňský rok," rekapituluje starostka. „Pro letošní rok máme naplánovány zejména opravy místních komunikací, například silnici ke školce. Chceme se zaměřit spíše na opravu silnic než chodníků."

Kanalizace je v obci vybudována, tak jako plyn či vodovod. „V současnosti jako obec budujeme inženýrské sítě pro šest stavebních parcel ve Skalici. Už je částečně položena voda, kanalizace, bude se připravovat plyn a ČEZ bude pokládat elektřinu. Tím bude šest pozemků kompletně zasíťovaných. Stavebníci tak budou moci realizovat vlastní stavbu," řekla starostka. „Pro těchto šest pozemků zasíťování hradí obec."

„Máme ještě další rozvojové plochy určené pro výstavbu rodinných domů, ale ty nejsou ve vlastnictví obce. Všechny jsou v soukromých rukou. To znamená, že všechny sítě budou na bedrech stavebníků," upřesňuje Hana Pawlíková. „Obec se jistě bude i nadále rozšiřovat, máme mnoho zastavitelných ploch, na kterých mohou lidé postavit rodinné domy."

„Díky tomu nám vzrůstá počet obyvatel, což se kladně projevuje na daňovém výnosu a tím pádem na příjmech do obecního rozpočtu," doplnila.

Školku obec před více jak dvěma lety postavila ve zrekonstruované budově bývalé školy. „S obnovou školy nepočítáme, rodiče děti vozí do Litoměřic. Školka je naplněna," dodala žitenická starostka Hana Pawlíková.