Řada lidí již delší dobu upozorňovala, že na pozemku podél ulice Mlékojedská mezi obcí Mlékojedy a Tyršovým mostem se nachází velké množství rozpadlých objektů, suti, odřezaných větví, pneumatik a dalších odpadních materiálů, které by v případě povodní mohly způsobit vážné problémy.

„Pozemek se nachází na rozhraní aktivní povodňové zóny a v případě smetení odpadu velkou vodou by mohlo docházet k zanesení koryta řeky. Zbytky odřezaných větví se zase v proudu vody opřou například o ploty, které se pak pod tlakem vody protrhnou a smetou vše ostatní,“ upřesnilo hrozící nebezpečí Povodí Labe.

Ještě začátkem měsíce byl odpad na pozemcích dvou vlastníků – na státním pozemku v užívání krajských hasičů a na pozemku firmy Varix, s.r.o., jejímž jednatelem je Gerhard Horejsek. Na místě proběhlo jednání za účasti zástupců města, povodí Labe a vlastníků, kdy v případě pozemku patřícího státu využívaného hasiči nebyla shledána žádná stavební činnost a nepovolená skládka byla zlikvidována obratem.

V případě druhé firmy došel litoměřický stavební úřad k závěru, že se na pozemku nachází zhruba 21 500 tun navezeného materiálu, který musí být také zlikvidován.

„Majitel pozemku se zavázal k postupné likvidaci materiálu nevhodného pro skladování a ukládku v dané lokalitě a dále k likvidaci náletových dřevin a křovinných porostů,“ uvedla Jana Burianová, mluvčí Povodí Labe. Odklizení již začalo, pokračovat bude na jaře.

„V listopadu 2016 firma Horejsek odvezla ze svého pozemku komunální odpad a část inertního odpadu. Platí dohoda, že jakmile se zlepší počasí, začne odvážet další odpady, přičemž část z nich vytřídí a na místě využije,“ uvedla Eva Břeňová, mluvčí města. (red)