Nová parkovací plocha o celkové rozloze 1194 metrů čtverečních je naprojektována na 29 šikmých parkovacích stání, z čehož dvě místa jsou určena osobám s omezenou schopností pohybu.

Vzhledem k lokalitě, tedy prostoru před plaveckým bazénem a v blízkosti sportovní haly Chemik, budou v ose parkoviště v podélném směru vyznačena dvě stání pro autobus.

Provoz na parkovišti je navržen jako jednosměrný. Ukončení prací je naplánováno na konec července. Cena veřejné zakázky je 3,2 milionu korun včetně DPH.

(koc)