S kampaní na zakládání osadních výborů přišli radní ze sdružení UHAF hned po vítězných volbách. „Nejvíc výborů zřídilo únorové zastupitelstvo,“ uvedl starosta Jan Mazíni. Aktivnější rezidenti místních částí Úštěku po výzvě radnice uspořádali schůzky, kde si navrhli kandidáty do výboru včetně předsedy, které pak zastupitelé schvalovali. „Ve vesnicích se to setkalo s velkým zájmem,“ tvrdí starosta. „Lidé cítí podporu města, to, že si mohou sami něco rozhodnout nebo navrhnout,“ dodává Mazíni.

Příklad? Při uzavírce silnice I/15 kvůli stavbě kruhového objezdu u Kravař vedla objízdná trasa do Kravař přes Konojedy, ale nákladní automobily jezdily nelegálně často i přes Dubičnou po úzké silnici, po níž nejezdí ani autobus. Kamiony tam narušily nedávno opravenou vozovku. „Hned to nafotili a poslali s doprovodným textem předsedy jejich nově zřízeného osadního výboru e-mailem, já to oficiálně přeposlal jako podnět na krajský úřad, aby to mohli reklamovat na ŘSD nebo u dodavatele opravené vozovky,“ popsal Mazíni. Výbory dostaly od města také rozpočet: 30 tisíc korun na kulturu či materiál. Na drobné opravy a údržbu zeleně mohou čerpat dalších 20 tisíc.

Předsedou osadního výboru ve Vědlicích zvolili 29letého Jana Holla. „Líbila se nám na tom možnost něco si sami spravovat. Je to jiné, než když rozhoduje někdo od stolu z Úštěku,“ řekl Holl.

Dodal, že Vědličtí doufají hlavně v kvalitnější údržbu zeleně a chtějí čerpat prostředky na akce pro děti. Ty se konají i v místním hostinci, který je v podobně malých vesnicích už raritou a funguje trochu i jako kulturní dům. „Podle starousedlíků tu už dřív něco jako osadní výbor fungovalo, ale už to byl léta nefunkční model,“ dodal Holl. Na členech i předsedovi osadního výboru se shodli v hostinci krátce po volbách, formálně je pak schválili úštěčtí zastupitelé.

Fungují jako prostředníci

V Dubičné předsedá tříčlennému osadnímu výboru 49letý Bohuslav Košťál. „Slibujeme si od toho lepší komunikaci s městem,“ uvedl. „V obcích máme různá trápení, u nás hlavně s absencí kanalizace a vodovodu. A někteří naši starší spoluobčané nemůžou pořád na úřad do Úštěku, my fungujeme jako prostředníci,“ doplnil. I v Dubičné měli dříve jakýsi neformální osadní výbor, fungoval ale spíš „na dobré slovo“.

V Dolním Vysokém si navrhli osadní výbor po výjezdním dni úřadu, který Úštěčtí pořádají každý první pátek v měsíci. „Sebereme úředníky pokud možno z každého odboru a jedeme na vesnici,“ popsal Mazíni. „Fahrplan“ mají do konce roku, vyšel ve zpravodaji, týden předem chodí lidem letáky a vyhlašují to i místním rozhlasem.

„V každé vesnici je to stejné,“ popsal výjezdní den starosta. „Lidé přijdou na náves, půl hodiny z nich vycházejí emoce a stížnosti, nahromaděné za dlouhou předešlou dobu. Pak se zklidní, když pochopí, že jsme tam právě proto, že se s nimi chceme bavit a řešit jejich problémy,“ přiblížil.

Úštěk má 21 místních částí, cílem jeho nového vedení je zřídit osadní výbor v každé z nich. Prý je to efektivní, jak se ukazuje i na příkladu schůzky úředníků s lidmi v Rašovicích, která předcházela zřízení osadního výboru naplánovaného na příští zastupitelstvo. „Kolem tamní nádrže byl přespříliš vzrostlý porost, naše technické služby ho vyřezaly,“ řekl Mazíni a dodal, že v Rašovicích proběhne v září po dalším podnětu i oprava propadu na místní komunikaci. V příštích týdnech tu také budou s pomocí města žádat o příspěvek krajského úřadu na opravu tamní kapličky.

V závěru roku chtějí Úštěčtí vyhodnotit činnost a přínosy osadních výborů a případně upravit jejich model na další rok. „Potom bychom chtěli postoupit dál a v samotném Úštěku zřídit místní výbory v ulicích, které budou mít status osadních výborů,“ prozradil Mazíni. „Řada lidí v Úštěku je neinformovaná, nemají svou platformu, i když by se někteří chtěli aktivizovat. Máme zkušenost, že zřízení výboru může pomoct řešit i sousedské vztahy. Když mají lidé možnost se setkat, kolikrát se vyřeší i případné dlouhodobé vztahové problémy,“ dodal starosta.