Vyplývá to z údajů, které na svém webu zveřejňuje Krajská hygienická stanice. Poslední měření jsou právě z počátku minulého týdne. Podle hygieničky Olgy Zbuzkové si ale i nadále lidé mohou být jisti čistotou vody v koupalištích, která vznikla rekultivací po těžbě uhlí na Teplicku a Mostecku. Konkrétně jmenovala Barboru na Teplicku a Matyldu a Benedikt na Mostecku. Bez větších kvalitativních výkyvů zůstává obvykle i voda v Kamencovém jezeře či Nechranické přehradě na Chomutovsku.

Podle údajů z minulého týdne byla v jezeře Chmelař snížená průhlednost vody, nález chlorofylu tu překročil stanovený limit. Jakost vody tu proto hygienici ohodnotili třetím stupněm z pětibodové škály. O stupeň lépe na tom byla voda v koupališti v Jetřichovicích na Děčínsku a v Křižanově na Teplicku. V Jetřichovicích ale se sníženou průhledností, v Křižanově byl překročen limit pro bakterii Pseudomonas aeruginosa. Zbuzková upozornila také na to, že kvalitu vody by měl zhodnotit každý plavec sám, dřív než do vody vstoupí. Pokud se mu zdá na pohled znečištěná, má si koupání raději rozmyslet.