Největší investiční akcí ve schváleném rozpočtu na rok 2016 je tak rozšíření kapacity školní družiny. Nová společenská místnost včetně sociálního zázemí vznikne ve stávajícím půdním prostoru budovy čp. 139 na Paříkově náměstí.

Smlouvu se zhotovitelem, firmou Primatep Teplice, vedení radnice uzavřelo začátkem dubna. Podle termínů v ní uvedených se má firma do práce pustit 11. dubna a dokončit ji 15. července. Náklady na rekonstrukci podkroví činí téměř 1,9 milionu korun.

„Školní družinu jsme se rozhodli rozšířit z kapacitních důvodů. Poptávka po umístění dětí po škole do družiny totiž narůstá. Rodiče jsou déle v práci a odpadli i prarodiče, kteří dnes často ještě nejsou v důchodu a nemohou tak děti odpoledne pohlídat," uvedla v březnu po schválení rozpočtu místostarostka města Eva Hajná.

Celkově letošní rozpočet Třebenic počítá s příjmy 27 milionů korun a výdaji ve výši 30 milionů. Schodek podle místostarostky Hajné pokryje přebytek z loňského roku.