Během dopoledne se 60 dětí na zahradě centra zapojilo do připravených aktivit, jako například skákání v pytlích, malování na plátno nebo hod míčkem. Přítomní senioři se aktivně zapojili do organizace a také povzbuzování soutěžících dětí.

Pro všechny bylo připraveno pohoštění a na závěr dostali všichni sladkou odměnu.