V rámci této akce se otevřou nové objekty, které byly opraveny v rámci projektu Terezín – projekt oživení historických památek, a to konkrétně Kavalír 2 a Dělostřelecká kasárna. Otevřen pro veřejnost dále bude i Retranchement 5 a Litoměřická brána.

V objektu Kavalíru 2 je připravena pro návštěvníky expozice „Kasárna" a „Muzeum La Grace". V rámci Kasáren bude mít možnost návštěvník zhlédnout vojenský život v pevnosti od velitele pevnosti až po obyčejného vojáka. Zjistí, jak se v té době vařilo, jedlo, trávil volný čas anebo jak se hlídala pevnost. V té druhé se pak seznámíte s osudem repliky historické plachetnice z 18. století jménem La Grace, která pod českou vlajkou již šestým rokem brázdí vody světových moří a oceánů.

Součástí bude i doprovodný program. Pěší regiment Gaisruck vám předvede vojenský výcvik dle dobových předpisů. Na zelených střechách budou burácet výstřely děl, s jejichž obsluhou vás seznámí dělostřelci z Feld Artillerie Corps.

V Dělostřeleckých kasárnách zpřístupní ojedinělé „Muzeum Františka Josefa I." Muzeum obsahuje jedinečnou sbírku rozličných předmětů z období Františka Josefa a jeho rodiny od sklenic a pohárů přes zbraně a dýmky až po bysty.

Součástí tohoto dne bude i zpřístupnění muzea Terezína na Retranchementu 5. Zajištěny jsou i prohlídky podzemních chodeb.
Na Litoměřické bráně se již tradičně představí Sapéři na strážnici. Sapéři zábavnou formou ukáží strasti a slasti života v pevnosti, nechají vás posedět u stolu s cínovým nádobím a poležet si na slamníku.

Program začíná v sobotu 16.4.2016 od 10:00 na Kavalíru 2 slavnostním otevřením výše zmíněných expozic.