Čtení rovné stovky jmen mužů, žen i dětí, kteří byli kvůli svému přisouzenému židovskému nebo romskému původu pronásledováni, perzekvováni a zemřeli během druhé světové války v Terezíně, se účastnil také rabín Karol Sidon. V rámci exkurze do památníku se vzpomínky zúčastnili také studenti svitavského gymnázia.

„Myslíme si, že je velmi důležité tyto události připomínat. Je to úžasná myšlenka vrátit jména tisícům zemřelých alespoň tímto způsobem," shodli se dvě dívky a chlapec, kteří spolu s ostatními spolužáky vzpomínku sledovali s naprostou vážností.

Den vzpomínání odkazuje na povstání ve varšavském ghettu, které začalo 19. dubna roku 1943. Za války nacisté zavraždili šest milionů lidí židovského původu. Jen z Čech a Moravy jich zahynulo 80 tisíc.

Z celého Československa, jehož předválečná židovská komunita čítala 350 tisíc lidí, zemřelo 250 Židů. Přímo v Terezíně zemřelo 36 tisíc lidí. A každý rok se u této příležitosti čte sto dalších jiných jmen.

ČLEN lovosického spolku filatelistů Václav Michalička ukazuje novou známku Porta Bohemica, která byla v pátek 21.4. slavnostně pokřtěna.
Nová poštovní známka Porta Bohemica byla pokřtěna