Součástí jarmarku byly také tvořivé dílny pro děti, kde si samy mohly vyzkoušet některé rukodělné techniky. Zimní jarmark byl tak alespoň malou náhradou za zrušené vánoční trhy na litoměřickém náměstí, které se kvůli vládním opatřením konat nemohou.