Mši sloužil generální vikář v místech, kde se zřejmě císař modlil při své návštěvě Litoměřic. Bohoslužba se tu každoročně koná od roku 2013 jako vzpomínka na přínos Karla IV. pro Litoměřice. Panovník tu tehdy nechal zřídit kapitulní děkanství, kapitulu obdařil mnohými vinicemi a statky a rozšířil počet kanovníků až na dvanáct členů. Městu navíc udělil některá privilegia.