To se ale přestává líbit některým zastupitelům a na plánovanou rekonstrukci, jež by vedla ke snižování nákladů, nejsou peníze.

Bouřlivou diskusi rozpoutal na posledním zasedání zastupitel Jiří Šrytr, když navrhoval vyjmout z rozpočtu Roudnických městských služeb veškeré peníze na provoz bazénu. Jak informovala vedoucí ekonomického odboru Andrea Laubová, jedná se o částku 6 572 000 korun.

Už letos mají ušetřit statisíce korun
Roudnické městské služby se snaží náklady tlačit co nejníže, přesto se podle ředitele Martina Chudoby nedá bez plánovaného zateplení, které musí řešit vlastník, tzn. město, dělat radikální škrty.

„Uskutečnění plánované rekonstrukce, která by vedla ke zlepšení služeb i ekonomiky provozu, se protahuje. Proto jsme se rozhodli provést alespoň některé drobné úpravy, které by měly částečně snížit náklady,“ uvedl Chudoba. A podle jeho propočtu se má jednat až o statisíce korun.

Voda už nepoteče rovnou do kanálu
První úspory hledá provozovatel na spotřebě vody. Změna by měla nastat u ochlazovacích bazénků saun. „Tady proteče měsíčně šest set kubíků pitné vody do kanalizace. Předpokládáme, že právě zde se spotřebuje přes 50 % vody,“ vysvětlil vedoucí krytého bazénu Josef Suchý. Přistoupí–li se k přestavbě bazénků a recyklaci vody, předpokládají městské služby úsporu minimálně 200 tisíc korun ročně.

Další úspory hledají ve způsobu úpravy bazénové vody. Má dojít ke změně v chlorování.

„Máme v úmyslu změnit systém údržby bazénové vody. Chtěli bychom přejít z plynného chloru na pevný, což by znamenalo úsporu kolem 70 tisíc korun ročně,“ upřesnil Martin Chudoba. Náklady na úpravu chlorovacího zařízení by podle něj měly činit zhruba 220 tisíc korun, návratnost investice by se tedy pohybovala kolem tří let provozu.

Třetí výraznou úsporu hledají technické služby v provozu elektrického zařízení zvaného „sahary“. Jde o velké sušáky v šatnách, které sálají nepřetržitě. To by se mělo změnit. Návštěvníci tady brzy naleznou spouštěcí tlačítko a po určitém intervalu se zařízení vypne. Náklady na změnu budou podle Chudoby minimální, úsporu půjde vyčíslit až podle četnosti provozu.

Přidají kotel
Investici kolem 600 tisíc korun si v letošním roce vyžádá i změna topného systému. V budově bazénu přibude nový plynový kotel.

„Z energetického auditu vyplynula povinnost změnit otopné médium. Z důvodu úspor jsme zvolili variantní systém vytápění, tzn. že budeme vytápět plynem a ve špičce se bude přitápět dosavadními kotli na lehké topné oleje,“ uvedl ke změně paliva Martin Chudoba.