Plánovaná úprava vychází z projektu dopravního řešení okružní křižovatky v ulicích třída T. G. Masaryka a Jungmannova od firmy Projekce dopravní Filip. Jedním z jeho cílů bylo přetvoření tzv. stykové křižovatky na okružní, a to s ohledem na provedený dopravní průzkum.

Projekt by měl hlavně zvýšit bezpečnost všech účastníků silničního provozu a zajistit jeho vyšší plynulost.

Technologie materiálů používaných pro značení vyžaduje sucho, proto dělníci vyčkají na příznivější podmínky pro jeho instalaci. Ta by měla proběhnout v horizontu následujících dvou týdnů. 

Týdeník Litoměřicko z 5. září 2018
Týdeník Litoměřicko: Za zážitky s hercem Petrem Stolařem a vstříc nové práci