Práce mají být dokončeny do konce srpna. V uvedené lokalitě se nachází vodovod z litiny z roku 1965. V souběhu s vodovodem je betonová kanalizace uvedená do provozu roku 1929 a další úsek stoky z roku 1930. Kanalizace vykazuje četné díry, korozi
a praskliny, ve špatném technickém stavu jsou nadto také kanalizační šachty.

Z uvedených důvodů se SVS rozhodla k provedení rekonstrukce. Rekonstruovaný vodovodní řad bude odstaven a zásobování pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem. Stavební práce začnou v týdnu od 9. dubna a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. srpna.

Stavba je rozdělena do dvou etap. První etapa se týká úseku od křižovatky s ulicí Švagrovského, po dokončení vodohospodářské části bude probíhat rekonstrukce plynovodu. Druhá etapa se týká úseku od Špindlerovy třídy směrem k ulici Švagrovského. Předpoklad zahájení prací je ve 21. týdnu. V tomto úseku rovněž proběhne rekonstrukce plynovodu, následně naváže rekonstrukce kanalizace
a vodovodu.