„Od křižovatky s Barákovou ulicí směrem k letišti je sice již dva roky instalována dopravní značka Stezka pro chodce a cyklisty, avšak i přesto se zde jedoucí cyklisté často setkávají s nepochopením chodců, které je způsobeno neznalostí zákona. Ten totiž cyklistům přímo přikazuje takto označený chodník použít,“ uvedl Tomáš Pokorný, mediální zástupce města Roudnice nad Labem.

Na silnici č.240, která vede Špindlerovou třídou, by se v daném úseku a směru neměli cyklisté vůbec objevit.

„Ustanovení § 57 odst.1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích říká, že je-li zřízen jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty, nebo je-li na křižovatce s řízeným provozem zřízen pruh pro cyklisty a vymezený prostor pro cyklisty, je cyklista povinen jich užít,“ uvedl velitel roudnické městské policie Martin Müller.

V letošním roce bude podle sdělení zástupců města pokračovat budování cyklostezek i ve zbývajících částech Špindlerovy třídy. Od obchodního domu Říp až po stávající začátek stezky byl v minulých dnech pomocí vodorovného a svislého dopravního značení vyznačen nový úsek.

Dva pruhy

„Chodník zde byl stejně jako v předchozím případě rozdělen na dva pruhy - jeden pro chodce a druhý pro cyklisty. Na protější straně (u strojíren) je situace jiná. Vznikla zde stezka společná pro chodce i cyklisty. Příslušníci obou skupin by proto měli být navzájem obezřetní a měli by se vyvarovat vzájemného ohrožení,“ popsal Tomáš Pokorný.

Kolem vchodů do objektů byly z bezpečnostních důvodů vyznačeny pomocí vodorovného značení ostrůvky, na které cyklisté nesmějí vjíždět. Podobná stezka vzniká také v Michálkově ulici na straně u přírodního divadla.

„Akce je realizována na podporu alternativní dopravy v našem městě. Náklady se pohybují kolem 80 tisíc korun,“ dodal Tomáš Pokorný.

Podobných cyklotras má být v Roudnici více. „Cyklistů v našem městě není vzhledem k frekventovanému provozu příliš. Naším záměrem je proto do budoucna počet podobných stezek rozšiřovat,“ uvedl místostarosta města Roudnice nad Labem Luboš Matek.