Ta byla projednána a schválena minulý týden na veřejném zasedání Zastupitelstva města Roudnice nad Labem.

„Rada města v minulosti doporučila vyloučit vstup psů do vybraných prostor, jako jsou parky a dětská hřiště. Dobré zkušenosti s podobnými vyhláškami jsou v okolních městech (Štětí, Lovosice a Litoměřice). Kromě nižší pravděpodobnosti napadení občanů nebo zvířat volně se pohybujícími psy pomůže vyhláška při snižování znečišťování města psími výkaly. Přístup psů na dětská hřiště je sice v současnosti řešen, resp. zakázán provozními řády, ale tyto jsou právně obtížně vymahatelné a ani jejich soustavné porušování neukázněnými chovateli psů nelze jednoduše sankcionovat," sdělil Jan Vancl, mluvčí města.

Z těchto důvodů byla Zastupitelstvem města Roudnice nad Labem projednána a schválena podoba nové obecně závazné vyhlášky, která jasně vymezí jak pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství, tak vymezení prostoru pro jejich volné pobíhání na celém území města.

V nejbližších dnech dojde k jejímu vyhlášení. Příslušný dokument poté naleznete na úřední desce a webových stránkách města.