Pietní akt s vojenskými poctami se uskuteční za účasti předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jana Hamáčka a dalších významných osobností v den sto dvacátého výročí narození Josefa Mašína.

Gen. Josef Mašín, důstojník prvorepublikové Československé armády a člen protinacistické odbojové skupiny Tři králové, bude, díky iniciativě roudnického spolku NEZAPOMÍNEJME a městu Roudnice nad Labem, zvěčněn na místě, kde trávil svá studentská léta.

„V červnu 2015 jsme zorganizovali na Střední odborné a vyšší odborné škole připomínku 100. výročí maturity Josefa Mašína. Již tam byla vyhlášena veřejná sbírka na realizaci pamětní desky a byly zahájeny práce na administrativní přípravě i hledání vhodného místa pro její umístění.

Získali jsme podporu Čs. obce legionářské, GŠ Armády ČR i VHÚ a Ministerstvo obrany rozhodlo o tom, že deska splňuje podmínky pietního místa podle zákona o válečných hrobech a bude takto chráněna," sdělil za spolek NEZAPOMÍNEJME pan Petr Rajtšlégr.

Na dům č. p. 45 na Husově náměstí v Roudnici nad Labem tak bude umístěna jednoduchá a výtvarně čistá deska s reliéfem hlavy Josefa Mašína. Její autorkou je ak. sochařka Paulina Skavová a výroba probíhala ve slévárně pánů Horáků, kde vznikl např. pomník Milady Horákové, odhalený loni u budovy Parlamentu ČR, nebo busta Václava Havla, umístěná v americkém Kongresu.

„Provedení desky bylo konzultováno s vojenskými historiky i jazykovými odborníky. Současně jsme sháněli peníze na financování a podařila se ideální kombinace peněz od příznivců, kteří chtěli naši akci podpořit, shromážděných sbírkou a peněz města, kdy jsme získali podporu jeho vedení. Významnou pomocí byl i příspěvek z Nadačního fondu KALICH Alexandra Vondry," dodal Rajtšlégr.

„Jsem rád, že občané našeho města vyvíjejí tuto činnost. Na hrdiny jako gen. Mašína bychom opravdu neměli zapomínat. Věřím, že Roudnice nad Labem je spojena s celou řadou osobností, které si zaslouží náš obdiv, a proto se budeme i do budoucna rádi podílet na dalších podobných projektech," řekl starosta města Vladimír Urban.

Program: 26. 8. 2016 od 15:00 hod.
– proslov místostarosty genpor. v.v. Františka Padělka
– odhalení pamětní desky (fototermín u odhalené desky)
– položení věnců a kytic
– minuta ticha – signál Večerka
– proslov předsedy Poslanecké sněmovny PČR Jana Hamáčka
– proslov místopředsedy Vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka
– proslov předsedy Stálé komise pro krajany žijící v zahraničí Senátu PČR Tomáše Grulicha,
– proslov zástupce diplomatického sboru
– proslov JUDr. Dagmar Raupachové, praneteře parašutisty Jana Kubiše
– proslov PhDr. M. Trefného za Spolek Nezapomínejme!
– proslov rodiny – Zdena a Sandra Mašínovy – proslov plk. gšt. PhDr. Eduarda Stehlíka
– hudební intermezzo mladého houslisty Tomáše Lahovského
– duchovní slovo voj. kaplana pplk. Vladimíra Hodouska, zástupce náčelníka Duchovní
služby AČR
– státní hymna ČR