Pořádají ho společně Kulturní zařízení města, místní Římskokatolická farnost, fara Církve československé husitské a Podřipská pohřební služba. Sraz účastníků je v 16 hodin na Husově náměstí, kam dorazí po dvou trasách.

Oba proudy vyrazí v 15.30 hodin, jeden od DDM Trend na sídlišti Hracholusky, druhý od Galerie moderního umění, kde si zájemci mohou od 13 hodin vyrobit masku.

Dav se nejprve pokusí dobýt faru na Husově náměstí a poté si stejný čin zopakuje před radnicí na Karlově náměstí, kde následuje přehlídka masek a od 17 hodin masopustní veselice.