S takovou informací přišel nyní současný místostarosta Michal Cihla. Jako ekonomicky nevýhodné zakázky označil projekt zklidnění dopravy v Jiráskově ulici, rekonstrukci mostku přes Čepel a plánovanou výstavbu školícího centra u zimnního stadionu. Na těchto akcích mělo město podle Cihly přijít o více než sto milionů korun.

„V realizaci Jiráskovy ulice došlo k hrubým nedostatkům převážně v existujících duplicitních položkách, kalkulaci objemu dodávané dlažby a nadhodnocení jednotlivých položek,“ uvedl Cihla s tím, že takto město přišlo o bezmála 600 tisíc korun.

U mostku přes Čepel hovoří o chybě v projektu, kvůli které se stavba prodražila z 5 na 7,5 milionu. „Při rozebrání mostku se zjistilo, že je třeba udělat mikropilotáž. To byla v dané chvíli nejúspornější varianta, jak stavbu dokončit a získat dotaci,“ vysvětlil bývalý starosta Josef Bakeš. Zároveň podotkl, že se zde jednalo zejména o chybu projektu, o které vedení města z odborného hlediska nemohlo vědět.

„Není v kompetenci starosty a radních, aby zkoumali technický stav mostu nebo počítali dlažební kostky,“ zdůraznil Bakeš. Nejvíce se ho však dotýká prohlášení Michala Cihly o předražení školícího centra:

„Cena za dílo byla 141 milionů korun. Při posouzení projektovým auditorem jasně vystoupilo na povrch, že reálná cena za stavbu by se mohla pohybovat kolem 41 milionů korun. Nevíme, proč pan Bakeš podepsal pro město tak nevýhodnou smlouvu, ani kam se mělo podít zmíněných 100 milionů korun,“ prohlásil veřejně místostarosta.

Josef Bakeš odpověděl stejně tvrdým způsobem. „Na pana Cihlu podám trestní oznámení, protože šíří nehorázné lži. Je to normální lumpárna,“ rozčílil se exstarosta. Ten se hájí tím, že smlouva byla připravována pracovní skupinou, schválena zastupitelstvem a prošla řádným výběrovým řízením, které naopak cenu srazilo z původních 160 na 141 milionů korun.

„Pan Cihla buď zavádí úmyslně a škodí tomuto městu, pak na radnici nemá co dělat, nebo je to hlupák, který neví jak funguje samospráva,“ zdůraznil Bakeš s tím, že na základě usnesení zastupitelstvasmlouvu jako starosta musel podepsat.

Výstavba centra měla podle Cihly zatížit rozpočet města částkou 8 milionů korun ročně. Nové vedení města ji po dohodě se smluvenými realizátory zrušilo.