U rodného domu umělce „U Petráčků“, vedle kaple sv. Josefa, se sešly desítky lidí, aby vzpomněli na jeho život a dílo. Autorkou desky je sochařka Paulina Skavová, žákyně Karla Nepraše a Milana Knížáka a autorka desky Josefa Mašína na roudnickém Husově náměstí.

Organizátorům akce se podařilo získat i práva na promítání unikátního filmu Barevný svět Otakara Nejedlého, který vznikl v roce 1953 při příležitosti umělcových sedmdesátin. Proto se účastníci po závěrečné skladbě Žesťového tria ZUŠ odebrali do knihovny, kde program pokračoval půlhodinovou projekcí.

Galerie moderního umění přítomné také pozvala na prohlídku výstavy kubistických děl ze sbírek Západočeské galerie v Plzni a stálé expozice právě s díly O. Nejedlého. 

(jv)