„Práce na odstranění dřevin, které by pádem mohly ohrozit zdraví či majetek, mají být odbornou firmou dokončeny do 15. listopadu,“ píše na svých stránkách roudnická radnice a zároveň prosí o opatrnost během pohybu v prostorách prací. Jelikož část odstraněných stromů patří mezi náletové dřeviny, budou do něj nové stromy doplněny pouze na vybraných prázdných místech.