Představitelé města se v uplynulých dnech sešli se specialisty z policejního protidrogového oddělení a mimo jiné se dohodli na efektivnějším společném postupu města, Policie ČR a Městské policie Roudnice nad Labem v boji proti drogám.

„Situaci kolem této problematiky sledujeme velmi pozorně a městská policie dostala ode mne jasný pokyn, vycházet v tomto směru Policii ČR maximálně vstříc. Výrobu a distribuci drog považuji za velmi závažný trestný čin a budeme vytvářet maximální tlak na eliminaci páchání této trestné činnosti v našem městě,“ uvedl starosta Roudnice nad Labem Josef Bakeš.

Jak uvedla mluvčí litoměřické policie Alena Romová, roudnickou drogovou „scénou“ se policisté intenzivně zabývají.

„Mapujeme kritická místa, ale z taktického hlediska by nebylo vhodné tyto lokality zveřejňovat,“ vysvětlila mluvčí.

Podle vyjádření specialistů z Policie ČR drogová trestná činnost v Roudnici nevybočuje z republikového průměru, přesto si zástupci města určili jasnou metu.

„Naším společným cílem musí být minimálně výrobu drog z Roudnice nad Labem zcela vytlačit,“ konstatoval Luboš Matek, roudnický místostarosta.

Jak dále místostarosta naznačil, město ve spolupráci s Policií ČR připravuje některá zásadní opatření v boji proti drogám.

Velký důraz je podle Aleny Romové v současné době kladen také na prevenci, a to především u mladých lidí a školáků.

„Preventivně informační skupina Policie ČR (PIS PČR) se v současné době intenzivně zaměřila na mládež středních odborných škol v Roudnici nad Labem. Před několika týdny školení mladých lidí začalo a stále probíhá. Jedná se o několik stovek studentů. Hlavním tématem besed je prevence užívání a distribuce drog a právní vědomí mládeže,“ přiblížila mluvčí.

Besedy se stejnou tematikou v poslední době probíhaly i na roudnických základních školách, kde preventistka PIS PČR Litoměřice proškolila více než 200 žáků druhého stupně.