Naplánováno je na čtvrtek 3. září od 15 hodin v sále kulturního domu v Račicích. Společnost chce dobývací prostor s názvem Račice II využít jako náhradu za pískovnu Dobříň, kde mají být zásoby ve stávající ploše vytěženy ještě v letošním roce. Dokumentace záměru nyní podléhá posuzování vlivů na životní prostředí.