Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích se připojuje hned několika akcemi a bude se i oslavovat. Pro oslavy má tentokrát několik významných důvodů.

V pondělí v 16.30 hodin se prvně rozjede výtah, o jehož potřebnosti přesvědčili radnici občané na městském fóru Desatero problémů Litoměřicka, které proběhlo na jaře loňského roku. „Jsme nesmírně potěšeni, že vedení města vyslyšelo přání obyvatel a umožnilo nám vyjít vstříc občanům, kteří mají z jakéhokoli důvodu potíže dostat se do oddělení ve druhém patře," uvedl ředitel knihovny Karel František Tománek.

„Pomůžeme tak nejen handicapovaným, kterým tím zajistíme bezbariérový přístup, ale ulehčíme i maminkám s malými dětmi a seniorům, pro které bylo zvládání několika pater po schodech často obtížné." Na první jízdu knihovna pozvala také starostu města Ladislava Chlupáče, který dal tomuto projektu zelenou.

O tom, že jsou senioři v Litoměřicích opravdu aktivní, dokazuje i ocenění Nadace Charty 77 / Konta Bariéry, které letos získal za svou práci Spolek LiPen, jehož členové se scházejí v klubech knihovny pravidelně už čtvrtým rokem. Cenu předal zástupkyni spolku primátor hl. města Prahy Tomáš Hudeček. Spolek LiPen se společně s pražským Klubem seniorů Průhon umístil na krásném druhém místě.

Na pondělním slavnostním večeru budou také vyhlášeny výsledky soutěže spojené s právě probíhající výstavou Poznáte nás? Dozvíme se, kdo ze čtenářů zná své knihovnice nejlépe a která pracovnice nebo pracovník byli čtenáři nejčastěji odhaleni. Důvody k oslavám tím ale nekončí. Knihovnice z dětského oddělení mají radost, že i v letošním roce mohou přivítat v galerii knihovny čtyři třídy ze ZŠ B. Němcové a ZŠ Ladova, jejichž žáci budou během tří dnů od 6 do 8. října pasováni na rytíře řádu čtenářů.

Pasováním vrcholí celoroční společná práce, kterou se školy a Knihovna K. H. Máchy snaží zvyšovat čtenářskou gramotnost již od dětského věku. Týden knihoven uzavře akce pro veřejnost s názvem Do knihovny za pohádkou, kdy budou v pátek 10. října od 17. hodin v knihovně připravena stanoviště se soutěžemi a úkoly pro malé čtenáře a v sobotu proběhne oblíbený workshop Gabriely Albrechtové a Lenky Pařízkové Staň se rozhlasovým reportérem.