Stávající kanalizace v Pokratické ulici, která byla uvedena do provozu v roce 1987 je ve špatném technickém stavu. SVS rozhodla o rekonstrukci poruchového úseku kanalizace od křižovatky ulic Pokratická, U Medulánky a Na Výsluní po číslo popisné 180 v Pokratické ulici.

Správa a údržba silnic po opravách kanalizace plánuje pokládku nového povrchu a město Litoměřice zajistí stavbu dešťové kanalizace a kompletní rekonstrukci chodníků.